Woord en Daad

Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen wereldwijd in de strijd tegen armoede. 
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. 
Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Wat kan de belijdeniscatechisant doen?

  • Bidden voor mensen in armoede. Maar ook voor onze (veld)werkers.
  •  Vrijwilliger worden bij Woord en Daad en meehelpen bij evenementen of voorlichtingen.
  • Een sponsorkind, zelf of met twee andere jongeren.
  •  Woord en Daad uitnodigen in de kerk, klas, jv of studentenvereniging voor een prikkelende (thema)avond.
  • Ons volgen op Facebook.

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris