Friedensstimme

Friedensstimme staat voor ondersteuning van evangelisatiewerk en Bijbelverspreiding in de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Lees verder >

Woord en Daad

Woord en Daad wil vanuit bijbels perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Lees verder > 

In de Rechte Straat

In de Rechte Straat brengt rooms-katholieke medemensen in aanraking met het Evangelie zoals dat ten tijde van de Reformatie werd herontdekt. Lees verder >

Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om de 'vreemdeling' gastvrij te ontvangen. Lees verder > 

Ontmoeting

Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Lees verder >

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris