Stichting Ontmoeting

Ontmoeting vindt het belangrijk om náást de ander te staan. Van daaruit geven we hulp die gericht is op het stabiliseren en/of verbeteren van hun levenssituatie.

De hulpverlening van Ontmoeting gebeurt op verschillende locaties in Nederland. We hebben een twee dienstencentra, een woon-werkcentrum, een time-outvoorziening en een sociaal pension. Ook is een veldwerker actief onder jongeren en organiseren we sociale netwerken rond (oud)cliënten.

De hulp die we hen bieden varieert van praktische diensten zoals eten en een douche tot een time-outperiode en intensieve begeleiding.

Wat kan de belijdeniscatechisant doen?

 - Activiteiten in de eigen omgeving organiseren, in een comité of met een aantal jongeren
 - Werken bij Ontmoeting, in de hulpverlening of binnen de ondersteunende diensten
 - Gebed voor dak- en thuislozen
 - Abonnee worden op Straatpost, het donateursblad van Ontmoeting

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris