In de Rechte Straat

In de Rechte Straat brengt rooms-katholieke medemensen in aanraking met het Evangelie zoals dat ten tijde van de Reformatie werd herontdekt.

Daarnaast biedt IRS geestelijke en materiële steun aan rooms-katholieke priesters en anderen die om het Woord van God hun kerk (hebben) verlaten. In breder verband stimuleert IRS de bezinning om de kernthema's van de Reformatie.

Wat kan de belijdeniscatechisant doen?

 - Meewerken aan evangelisatieactiviteiten
 - Getuigen in hun omgeving
 - Praktische werkzaamheden verrichten op het kantoor van IRS of in het land
 - Betrokken zijn in meeleven en gebed

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris