Stichting Gave

Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om 'de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt kerken en vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten. 

Wat kan de belijdeniscatechisant doen?

  •  In eigen omgeving contact leggen met asielzoekers (Gave helpt over de drempel)
  •  Meegaan met een multicultureel jongerenkamp (voor asielzoekers en Nederlandse jongeren)
  •  Bidden voor Gods zegen bij het werk onder asielzoekers
  •  Abonnee worden van de Weergave, het gratis magazine van Gave

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris