Friedensstimme

Ondersteuning van het evangelisatiewerk krijgt gestalte door Russische evangelistengezinnen van levensonderhoud en woonruimte te voorzien en evangelisatiereizen mogelijk te maken.

Daarnaast hebben Bijbelverspreiding en het bekostigen van lectuur en drukwerk hoge prioriteit, als ook kinderwerk. Diakonale hulp vindt op beperkte schaal plaats, in het kader van de evangelieverkondiging.

Wat kan de belijdeniscatechisant doen?

Persoonlijk en/of met anderen concreet bidden voor het evangelisatiewerk. Laat ze zich daarbij informeren door ons periodiek Friedensstimmecontact, waarin we brieven van evangelisten doorgeven

 - Fungeren als oproepkracht voor inpakwerk (lectuur) in Gouda
 - Zich opgeven via onze website voor een taak die bij hem/haar past
 - Deelnemen aan schrijf- en bemoedigingsacties
 - Bijbels en lectuur voor evangelisatiewerk versturen
 - Organiseren (in eigen omgeving) van deelname aan lectuuracties

Samenwerkende organisaties

Friedensstimme Gave Stichting Ontmoeting Woord en daad Iris